Ochrana osobních údajů

GDPR

Pročtěte si, prosím, ochranu osobních údajů, zásady a práva, která máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb.)Kdo je správce?

Já, Kamila Ryšánková, IČ: 09985301, se sídlem Husova 85/14, Mikulov 692 01, provozuji tuto webovou stránku. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mně budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailu

psychologicke-poradenstvi@seznam.cz

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb: Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefon a e-mail nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. změna termínu konzultace apod.)
 • Vedení účetnictví: jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo v konkrétních případech neuvádím jinak.

 

Cookies

Při procházení mnou provozovaných webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já sama a na dané zpracování se specializují. Jsou to:

 • poskytovatel IT služeb a hostingu (www.elementor.com)
 • provozovatel platformy pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu (Seznam.cz)
 • provozovatel platformy pro online komunikaci (Zoom, Skype, WhatsApp)
 • provozovatel fakturačního systému (Fapi.cz)
 • poskytovatel účetních služeb

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu při výběru klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: psychologicke-poradenstvi@seznam.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup k osobním údajům mně můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
 • Právo na výmaz (být zapomenut/a): Vaším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 90 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností (např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. V tomto případě však budu vděčná, pokud se prvně obrátíte na mě a dostanu prostor k nápravě.

 

Mlčenlivost

Z poradenských schůzek si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovávány). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou osobní přípravu na setkání a profesionální poskytnutí služeb. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 3. 2021.